روزنامه عصر مردم

روزنامه سیاسی - اجتماعی - فرهنگی صبح ایران

تصویر صفحه اول -- 1 دی 93

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم دی 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

PDF صفحات -- 1 دی 93

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم دی 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

صفحه 1-- 1 دی 93

استانی شدن انتخابات مجلس، موافقان و مخالفان

دری نجف‌آبادی:استکبار نه تنها دشمن اسلام که دشمن اخلاق و انسانیت است

آیت‌الله ایمانی:کسی که به مقتضیات زمان آگاه باشد هیچگاه از پا درنمی‌آید

استاندار فارس:برخورد قاطع مسئولان با سوداگران مواد مخدر مطالبه جدی مردم است

رئیس سازمان بسیج رسانه فارس در گفت‌وگو با عصر مردم: در امور رسانه‌ها دخالت نمی‌کنیم

مدیرکل بنیاد مسکن فارس:برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر مصمم هستیم

بشار اسد، در دیدار با لاریجانی: سوریه پایمردی خود درمقابل تروریست ها را مدیون کمک های ایران است

ایسنا: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات کشور از مصوبه سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه کارگران ساختمانی را وارد تشخیص نداد.
طبق گردش کار این پرونده دیوان محاسبات کل کشور به موجب شکایت تقدیمی اعلام کرده است که سازمان تأمین اجتماعی طبق بخشنامه شماره 25552/5020 مورخ 7/ 4/ 1389 مقرر داشته کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی مؤسسات زیر اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأسا توسط این مؤسسات تصدی شود از شمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386خارج می‌باشند و
حق بیمه پیمانکاران با مؤسسات یاد شده کماکان طبق قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن و بر اساس مواد 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد. در نتیجه حق بیمه‌ای که اشخاص مذکور به هنگام دریافت پروانه ساختمان پرداخت نموده‌اند جنبه علی‌الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی بابت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به حساب آنها منظور و از حق بیمه محاسبه شده
کسر می‌گردد.
شاکی متعاقباً طی لایحه‌ای اعلام کرده است که طبق بند یک ماده 2 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرداری‌ها، بانکها، مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند. با توجه به مراتب مندرج در ماده 2 قانون بیمه‌های اجتماعی کارخانجات دارای پروانه بهره برداری را به صورت علی الاطلاق از شمول این قانون خارج و تابع قانون تأمین اجتماعی دانسته است؛ حال آنکه سازمان تأمین اجتماعی در بخش دوم از بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی دامنه شمول کارخانجات را محدود به کارخانجات دارای پروانه تأسیس، بهره برداری از سوی وزارت صنایع مضیق نموده است و این امر خارج از اراده قانونگذار و خلاف قانون می‌باشد.
طبق گردش کار، سازمان تأمین اجتماعی با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم پاسخی ارسال نکرده است.
به تاریخ جلسه هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 / 9 / 1393 با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی تشکیل شد و پس از اظهار نظر اعضاء مبادرت به صدور رای کرد که متن این رای به شرح زیر است:
«مطابق ماده 1 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 ، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ
کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شود و به موجب بند 1 و 2 ماده 2 قانون مذکور وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته به دولت، مؤسسات غیر دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نماید یا رأساً انجام دهد از شمول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مستثنی و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 هستند.
  نظر به اینکه بخش دوم بخشنامه شماره 25552/5020 مورخ 7/ 4/ 89 تأکید کرده که در صورت پرداخت حق بیمه در زمان دریافت پروانه ساختمانی بعنوان حق بیمه پرداختی جنبه علی‌الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون
تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی منظور و از حق بیمه کسر می‌گردد مغایر مواد صدرالذکر نمی‌باشد و قابل ابطال تشخیص نگردید.
رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان در هیأت عمومی  است.»با رسیدگی در دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات از سازمان تامین اجتماعی رد شد

ایسنا: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات کشور از مصوبه سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه کارگران ساختمانی را وارد تشخیص نداد.
طبق گردش کار این پرونده دیوان محاسبات کل کشور به موجب شکایت تقدیمی اعلام کرده است که سازمان تأمین اجتماعی طبق بخشنامه شماره 25552/5020 مورخ 7/ 4/ 1389 مقرر داشته کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی مؤسسات زیر اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأسا توسط این مؤسسات تصدی شود از شمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386خارج می‌باشند و
حق بیمه پیمانکاران با مؤسسات یاد شده کماکان طبق قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن و بر اساس مواد 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد. در نتیجه حق بیمه‌ای که اشخاص مذکور به هنگام دریافت پروانه ساختمان پرداخت نموده‌اند جنبه علی‌الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی بابت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به حساب آنها منظور و از حق بیمه محاسبه شده
کسر می‌گردد.
شاکی متعاقباً طی لایحه‌ای اعلام کرده است که طبق بند یک ماده 2 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرداری‌ها، بانکها، مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند. با توجه به مراتب مندرج در ماده 2 قانون بیمه‌های اجتماعی کارخانجات دارای پروانه بهره برداری را به صورت علی الاطلاق از شمول این قانون خارج و تابع قانون تأمین اجتماعی دانسته است؛ حال آنکه سازمان تأمین اجتماعی در بخش دوم از بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی دامنه شمول کارخانجات را محدود به کارخانجات دارای پروانه تأسیس، بهره برداری از سوی وزارت صنایع مضیق نموده است و این امر خارج از اراده قانونگذار و خلاف قانون می‌باشد.
طبق گردش کار، سازمان تأمین اجتماعی با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم پاسخی ارسال نکرده است.
به تاریخ جلسه هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 / 9 / 1393 با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی تشکیل شد و پس از اظهار نظر اعضاء مبادرت به صدور رای کرد که متن این رای به شرح زیر است:
«مطابق ماده 1 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 ، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ
کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شود و به موجب بند 1 و 2 ماده 2 قانون مذکور وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته به دولت، مؤسسات غیر دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نماید یا رأساً انجام دهد از شمول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مستثنی و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 هستند.
  نظر به اینکه بخش دوم بخشنامه شماره 25552/5020 مورخ 7/ 4/ 89 تأکید کرده که در صورت پرداخت حق بیمه در زمان دریافت پروانه ساختمانی بعنوان حق بیمه پرداختی جنبه علی‌الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون
تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی منظور و از حق بیمه کسر می‌گردد مغایر مواد صدرالذکر نمی‌باشد و قابل ابطال تشخیص نگردید.
رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان در هیأت عمومی  است.»

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم دی 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

یادداشت سردبیر 1 دی 93

زیر چتر حقیقت

اسماعیل  عسلی


رحلت آخرین فرستاده الهی حضرت محمدابن عبدالله (ص) به منزله پایان روند ارسال پیامبران در مقام ابلاغ دستورات خداوند است و این که در سایه وجود قرآن که مؤید پیامبران پیشین نیز هست نورانیت لازم برای روشن شدن افق پیش روی انسان‌ها وجود دارد و هر کسی که بخواهد در مسیر هدایت انسان‌ها گام بردارد باید سیره پیامبران را که از منظر قرآن هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند مطمح نظر قرار دهد.
زندگی انبیاء الهی که همگی انسان‌ها را به راستگویی، عدم تجاوز به حقوق یکدیگر، پرهیز از خونریزی، برقراری روابط سالم اخلاقی و اقتصادی و عاطفی و پاکی و پاکیزگی دعوت کرده‌اند بر عدم وجود اختلاف بین فرستادگان خداوند دلالت دارد. بر این اساس وجود جنگ و نزاع بین پیروان ادیان ابراهیمی به بهانه برتری‌جویی در انگیزه رسالت مبتنی بر نفی یکی و تأیید دیگری نه توجیه شرعی دارد و نه توجیه عقلانی و بهترین رویکرد این است که پیروان ادیان گوناگون آنچنان که قرآن فرموده در انجام کارهای نیک از یکدیگر پیشی گیرند و برتری خود را با ایجاد مدینه‌ی فاضله‌ای که متضمن سلامت جسم و روح انسان‌ها باشد به اثبات برسانند در قرآن کریم انگیزه اصلی ارسال پیامبران تعلیم حکمت و اجرای عدالت عنوان شده است و تاکنون کسی پیدا نشده که اثبات کند نغوذ بالله در تعالیم پیامبران از آدم و نوح و ابراهیم گرفته تا موسی و عیسی و محمد که سلام و درود خدا بر همه آنها باد نمونه‌ای یا موردی از توصیه به کارهایی که با فطرت انسانی مغایرت داشته باشد دیده و یا شنیده شده است. دلیل این ادعا نیز این است که پیروان تمامی ادیان از عدالت و راستی و پرهیز از دزدی و قتل و زنا و تجاوز و آزار دیگران دم می‌زنند.
در قرآن کریم حضرت ابراهیم (ع) مسلمان توصیف شده بدین معنی که دین اسلام همان دین حنیف ابراهیمی است که یهود و نصارا هم خود را وابسته به آن می‌دانند.
بر این اساس باید اذعان داشت که در سایه مشترکات گوناگون تمامی پیروان ادیان از پتانسیل و آمادگی جهت همگرایی و همزیستی مسالمت‌آمیز برخوردارند. کافی است هر کسی به آنچه باور دارد عملاً پایبند باشد؛ اینکه یکی در کنیسه، دیگری در کلیسا و عده‌ای دیگر در مسجد خداوند را عبادت کنند یا نذورات و موقوفات را به نام چه پیامبری ثبت کنند و تحت عنوان پیروی از کدامین پیامبر از زشتی‌ها دوری کنند فی‌نفسه مشکلی ایجاد نمی‌کند.
   کما اینکه در بسیاری از نقاط جهان پیروان ادیان گوناگون ضمن پایبندی به دین خود توانسته‌اند همزیستی مسالمت‌آمیزی با یکدیگر داشته باشند.
هرچند نمی‌توان منکر برخی از موارد اختلافی گردید امّا این اختلافات عمدتاً زاییده گذشت زمان، تحریف‌ها، تأثیر جغرافیا و محیط، رویکردهای ملی و بعضاً نژادی است و ربطی به ماهیت ادیان ندارد.
قوم یهود، مسیحی‌ها و مسلمانان نیز تحت تأثیر عوامل محیطی و جغرافیایی و نژادی به شاخه‌های گوناگون تقسیم شده‌اند و با یکدیگر
بر سر برخی موضوعات اختلاف نظر دارند ولی این اختلافات هرگز یکی از گروه‌های منشعب شده را به این نتیجه نرسانیده که دروغ خوب است و قتل و خونریزی‌ پاداش اخروی دارد و دزدی
کار درستی است.
ضمن اینکه باید اذعان داشت اختلافات موجود بین مذاهب از ابتدا تا این اندازه عمق و وسعت نداشته است بلکه گذشت زمان و اغوای دشمنان و تحریک خنّاسان به عمق و گستردگی اختلافات افزوده‌اند و طبیعی است که همواره عده‌ای هستند که از اختلافات سود می‌برند.
آیا پیامبر اکرم (ص) از اینکه عده‌ای با ادعای محقق کردن فرامین او پیروان مذاهب و ادیان دیگر را سر می‌برند و زنان را به اسارت می‌گیرند خشنود می‌شود؟! مسلماً نه زیرا نحوه تعامل پیامبر اکرم (ص) با اهل کتاب در تاریخ آمده است به طوری که از آنها به جای خمس و زکات جزیه می‌گرفته‌اند.
حضرت علی (ع) با هیچ یک از مخالفان خود تا زمانی که دست به شمشیر نبرده بودند رفتار حذفی نداشت و حقوق شهروندی آنان را محترم می‌شمرد.
پیامبر اکرم (ص) هیچ حق ویژه‌ای جز آنچه خداوند در قرآن بر آن مهر تأیید زده برای خود قایل نبودند و در آخرین لحظات عمرشان نیز به مسجد آمدند و از مسلمانان خواستند که هر کس از ایشان شکایتی دارد عنوان کند تا در همین دنیا تسویه گردد و اتفاقاً کسی پیدا شد و مدعی گردید که شما زمانی که می‌خواستید مرکب خود را برانید سهواً تازیانه‌ای بر شکم من زدید. پیامبر (ص) بلافاصله به او گفتند که بیا قصاص کن تا از من خشنود گردی.
چنین رفتاری آن هم از سوی کسی که حق رسالت و هدایت بر گردن یک امت و حتی امت‌های بعدی دارد به این معناست که جز حقیقت که در خداوند تبلور پیدا می‌کند هیچ استثنایی و خط‌کشی متمایز کننده‌ای وجود ندارد.
مدارای علی (ع) با کسانی که یا از روی غرض و یا جهل با وی در موضوعات گوناگون مشاجره می‌کردند در حالی که ایشان بر بخش وسیعی از جهان آن روز حکومت می‌کرد برای همگان درس عدالت است.
جهان بشریت امیدوار بود که در سایه ارتباطات فراگیر جهانی زمینه‌ای برای همگرایی انسان‌ها فراهم گردد اما کسانی که از نزدیکی انسان‌ها به یکدیگر زیان می‌بینند و دکانشان تخته می‌شود از همین ابزار ارتباطی که می‌تواند وحدت‌آفرین باشد در جهت تخریب چهره طرف مقابل سود می‌برند زیرا آتش جنگ تنور اقتصاد آنها را گرم نگه می‌دارد.
متأسفانه دستاویز فرقه‌ها و مذاهب گوناگون برای ایجاد درگیری بر رفتارهایی متمرکز شده که در زمان پیامبر رواج نداشته و هیچ توصیه‌ای هم در مورد آنها وجود نداشته و ندارد.
رفتارهای متعصبانه مبتنی بر خرافات که کوچکترین رد پایی در قرآن برای آنها یافت نمی‌شود مذاهب اسلامی را به جان هم انداخته و توصیه پیامبر (ص) مبنی بر اینکه هر گاه دچار تردید و اختلاف شدید به قرآن رجوع کنید نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
همگان باید بدانند کسانی که در دنیا بر طبل جنگ می‌کوبند سنگ خود را به سینه می‌زنند و دلشان به حال بشریت نسوخته است.
همان‌گونه که جهان بریدن سر ویت‌کنگ‌ها در ویتنام توسط آمریکایی‌ها و عکس یادگاری گرفتن با آنها را محکوم می‌کند، رفتار داعش را نیز محکوم می‌کند و وجدان‌های بیدار کشتن هیچ انسانی را به جرم اعتقاد متفاوت برنمی‌تابند و حکومت‌ها و قدرت‌های جهانی باید بدانند که در آینده‌ای نه چندان دور امکان مرور عملکرد همه دولت‌ها و ملت‌ها و فرهنگ‌ها و مدعیان ادیان و مذاهب در سایه ارتباطات گسترده‌تر جهانی فراهم می‌آید و پیروز این میدان مقایسه کسانی هستند که عملکردی قابل دفاع داشته باشند.
ارتباطات فراگیر اگر چه در گام‌های اولیه‌اش دنیا را متشنج‌تر کرده امّا دورنمای روشنی را پیش چشم جهانیان به تصویر می‌کشد و روزی فرا خواهد رسید که نه تکذیب‌ها و نه انکارها راه به جایی نمی‌برد و انسان‌ها درمی‌یابند که همه پیامبران به همزیستی و عدالت‌ورزی سفارش کرده‌اند و با نزدیک شدن انسان‌ها بسیاری از دکان‌ها جمع می‌شود و همه
زیر چتر حقیقت دین به دور از همه پیرایه‌ها و خرافات احساس خوشبختی خواهند کرد.
به امید آن روز

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم دی 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

تصویر صفحه اول -- 29 آذر 93

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آذر 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

PDF صفحات -- 29 آذر 93

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آذر 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

صفحه 1-- 29 آذر 93

رأی مثبت 180 کشور به پیش‌نویس قطعنامه «حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خود» در سازمان ملل

آیت‌الله ایمانی:امروز نظام اسلامی در اوج عزت و سربلندی است

موحدی کرمانی خطاب به دولتمردان آمریکایی:این دروغ‌ها شما را رسوا می‌کند

استاندار فارس:برخی طرح‌های مسکن مهر به معضلی برای کشور تبدیل شده‌اند

معاون وزارت بهداشت در شیراز خبر داد 5 درصد استادان خلاق در آمریکا، ایرانی هستند

حباب قیمتی بازار مسکن شکست

  نمایشگاه «همه واقف باشیم» امروز در شیراز گشایش می‌یابد

ولایتی: ایران از تمام ظرفیت های خود برای حل مشکلات منطقه ای بهره می برد

ایرنا: رییس مرکز بررسی های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایران بدون دخالت در امور کشورها، از تمام ظرفیت و توان خود برای حل مشکلات منطقه ای و حفظ وحدت جهان اسلام
بهره می برد.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با گستره و میزان نفوذ ایران از یمن تا لبنان، اظهار داشت: وقتی از نفوذ صحبت می کنیم، لزوما از سیطره صحبت نمی کنیم، به ویژه در مورد جمهوری اسلامی ایران که هیچ گاه درصدد سیطره بر هیچ کشور مستقلی نبوده است و حتی قانون اساسی، ما را از مداخله در امور داخلی دیگر کشورها منع می کند.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: منطقه گرفتار مشکلات فراوانی است که حفظ ثبات و امنیت در آن در گرو تلاش برای حل این مشکلات
فراوان است.
ولایتی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری از مناسبات بسیار خوب با گروه های مختلف مردم در بسیاری از کشورهای منطقه و مناسبات خوب با بسیاری از دولت های منطقه از این توان برخوردار است که به حل این مشکلات کمک کند، گفت: این به معنای نفوذ کلام است، یعنی ایران در موقعیتی قرار دارد که می تواند به حل مشکلات کمک کند.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این امر جایگاه مهمی  را در تحولات منطقه ای برای ما محقق کرده است، یادآور شد: اما این جایگاه به معنای سیطره به امور یا تلاش برای سیطره به کشورهای دیگر نیست؛ هیچ کشور دیگری نمی تواند با اعزام نیرو به یک کشور خارجی بر آنها سیطره یابد.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز هرگز چنین بنیانی را که مغایر با قانون اساسی آن است نداشته است؛ اگر ملتی خودشان نخواهند در برابر ظلم، ستم، فساد و یا حتی اشغال خارجی مقاومت کنند، دیگران چگونه می توانند در آن کشور
اقدام کنند.
ولایتی با بیان اینکه البته حمایت از ملت ها در برابر اشغال بیگانه و مداخلات خارجی طبق قانون اساسی یکی از وظایف ماست، افزود: بر همین اساس از مقاومت قهرمانانه مردم فلسطین و لبنان حمایت کرده ایم.
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی اضافه کرد: در عراق هم همواره از تفاهم ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن کشور دفاع کرده ایم
و هرگاه مردم و دولت عراق از ما کمکی خواسته اند، در حد امکانات خود این درخواست
را اجابت نموده ایم.
ولایتی همچنین به کشور سوریه اشاره کرد و گفت: در سوریه نیز از مردم و دولت قانونی حمایت می کنیم و بر این باوریم که مردم سوریه خودشان باید مشکلات را حل کنند؛ هیچ کشور دیگر و هیچ بیگانه ای حق ندارد بگوید که اوضاع در این کشور باید چگونه باشد، چه کسی به ما و یا غیر از ما حق داده که بگوییم فلان کس برود و یا چنین و چنان شود.
وی اظهار داشت: این ملت سوریه هستند که باید در مورد سرنوشت خود و به دور از مداخلات همسایگان و دیگر کشورهای منطقه و جهان تصمیم بگیرند حتی برخی دوستان ما که برای دفاع از جان، مال و نوامیس مردم سوریه به آنجا رفتند، پس از آن بود که تروریست ها از نقاط مختلف جهان به آنجا اعزام شدند که با زور سلاح سرنوشت این کشور مستقل را تغییر دهند که این
پذیرفتنی نیست.
وی با تأکید بر اینکه در مورد یمن اصلاً موضوع فرق می کند، یادآور شد: ما هیچ مداخله ای در آنجا نداشتیم؛ فساد گسترده در نظام حکومتی موجب عصیان مردم شد، اما متأسفانه برخی کشورهای خارجی خود را وصی مردم یمن به شمار آوردند و کوشیدند به جای آنها تصمیم بگیرند.
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی با بیان اینکه این امر رفته رفته بخش هایی از مردم یمن را به عکس العمل واداشت گفت: آنها خودشان در حالی که به شدت محاصره بودند توانستند بر اوضاع مسلط شوند؛ البته نسبت به جمهوری اسلامی ایران خوشبین هستند و علاقه دارند که مناسبات خوبی داشته باشند، قطعاً این به معنای مداخله در امور داخلی یمن نیست و هرگز چنین نبوده است.
وی اضافه کرد: در نهایت باید مردم یمن به دور از مداخله بیگانگان به ویژه آنانی که خود را وصی مردم یمن می دانند و گروه های دهگانه و بیست گانه
درست می کنند، سرنوشت خود را تعیین کنند.
ولایتی همچنین یادآور شد: صدها سال است که این مردم علی رغم تفاوت های مذهبی با یکدیگر برادرانه زندگی کنند و در آینده نیز چنین خواهد بود.
وی با بیان اینکه اما در اینجا یک پرسش بسیار مهم قابل طرح است، اظهار داشت: سالهاست که تروریست های تکفیری در مناطق جنوبی یمن خیمه زده اند و بر آتش تفرقه مذهبی می دمند و مسلمانان این کشور را گروه گروه تکفیر می کنند و آنها را واجب القتل می دانند، حال سوال ما این است که چرا هیچ صدایی علیه آنها بلند نشده است.
ولایتی در پایان خاطرنشان کرد: دستیابی به ثبات در منطقه در پرتو پرهیز از اختلافات طائفه ای،
قبیله ای و قومی شدنی است؛ این وضعیت وقتی محقق خواهد شد که بیش از هر چیز موضع منطقی، عادلانه و اسلامی در برابر جریان های تکفیری اتخاذ شود. جمهوری اسلامی ایران بیش از هر کشوری آمادگی دارد که در جهت وحدت اسلامی و حمایت از آرمان های مقدس مردم فلسطین و حل اختلافات درونی در کشورهای منطقه کمک کند.پوتین: به توافق هسته ای با ایران بسیار نزدیکیم

ایرنا: «ولادیمیر پوتین» رییس جمهوری روسیه، با بیان اینکه کشورهای پنج بعلاوه یک به توافق با ایران بسیار نزدیک هستند، گفت: برای توسعه روابط و همکاری های روسیه با ایران تلاش می کنیم و توافق هسته ای سبب تقویت همکاری ها خواهد شد.
پوتین روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو در پاسخ به سوالی در باره علت سطح پایین مبادلات تجاری میان ایران و روسیه و اینکه آیا سفیر روسیه در تهران مسئول این مساله است، گفت: ارزیابی کارایی سفیر برعهده وزارت خارجه روسیه است اما من از عملکرد این وزارتخانه راضی هستم.
پوتین گفت: حجم مبادلات بازرگانی میان روسیه و ایران در سال گذشته کاهش یافت و این مساله بطور عمده به دلایل شرایط بین المللی بود. برای توسعه حجم مبادلات بازرگانی با ایران و تنوع سازی ساختار آن تلاش کردیم و در این خصوص هیچ مانعی برای توسعه روابط روسیه و ایران وجود ندارد.
رییس جمهوری روسیه با بیان اینکه ایران کشور تولید کننده نفت و گاز است، اظهار داشت: اقتصاد این کشور بر نفت و گاز متکی است.
پوتین با اشاره به وضعیت پیچیده بازارهای جهانی نفت اظهار داشت: برخی معتقدند این وضعیت بر اثر توطئه عربستان سعودی و آمریکا به وجود آمده که می خواهند از این طریق روسیه و ایران
را مجازات کنند.
وی ادامه داد: برخی هم بر این باورند که وضعیت به وجود آمده در واقع نوعی رقابت تولیدکنندگان نفت سنتی با شرکت های تولید کننده نفت قاره ای (شیل) است تا آن را از بازار خارج کند.
رییس جمهوری روسیه گفت: در هر صورت برای توسعه همکاری ها و متنوع سازی ساختار آن با ایران تلاش می کنیم و شرکای ایرانی هم علاقمند به گسترش همکاری ها هستند.
وی افزود: در حال حاضر با ایران در عرصه های مهمی  همچون ماشین سازی و هواپیماسازی همکاری می کنیم و درصدد گسترش روابط با این کشور هستیم.
پوتین خاطرنشان کرد: مقام های روس بارها به ایران سفر کرده اند از جمله وزیر انرژی روسیه در سال جاری چند بار به این کشور سفر کرد و شاهد سفر مقامات ایرانی به مسکو بودیم.
وی با بیان این که مسایلی در رابطه با پرداخت ها میان دو کشور وجود داشته است، اظهار داشت: نیاز به اراده مقامات دو کشور برای حل این مسایل وجود دارد.
پوتین در پاسخ به سوالی در مورد امکان مشارکت نفتی ایران و روسیه گفت: همکاری در قراردادهای نفتی میان دو کشور باید سودآور باشد.
وی افزود: به جست وجوی راه های توسعه همکاری های بازرگانی با ایران می پردازیم.
پوتین همچنین گفت که روسیه با شرکای ایرانی برای حل مساله هسته ای ایران همکاری می کند و وضعیت به گونه ای است که طرف های مذاکره کننده هسته ای به توافق جامع
خیلی نزدیک شده اند.
رییس جمهوری روسیه مواضع سنجیده جمهوری اسلامی ایران در مساله هسته ای را ستود.
وی در مورد امکان سفر خود به تهران گفت: سفر من به ایران امکان‌پذیر است و در صورت نیاز از کانال های دیپلماتیک بررسی می شود.
وی گفت: من در گذشته به تهران سفر و چند بار هم با رییس جمهوری ایران در مناسبت های مختلف دیدار کرده ام.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آذر 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

یادداشت 29 آذر 93

از زندگی پیامبر اسلام (ص) چه می‌دانیم؟

 محمد عسلی


مناسبت‌های اخیر که مصادف با ایام سوگواری پیامبر اکرم (ص) است فرصتی پیش آورد تا در زندگی آن حضرت اندیشه و ورودی مختصر داشته باشیم.
در شرح حال و سیره و سنت پیامبر اسلام (ص) کتاب‌ها و مقالات بسیاری به چاپ رسیده که هر نویسنده و محققی بر اساس تجربه پژوهشی با دیدگاه‌های مختلف به آن پرداخته است. از جان دیون پورت گرفته تا جرجی زیدان و کنستانتین ویرژیل گیورگیو لهستانی هر کدام به گونه‌ای به زندگی پیامبر ما ورود کرده و مطالبی انتشار داده‌اند.
در ایران هم محققان و پژوهشگران چندی یا دست به تألیف زده‌اند و یا به ترجمه کتاب‌های خارجی پرداخته‌اند. اما به نظر می‌رسد هنوز هم پیامبر اسلام برای جهان یک سؤال است و ویژگی‌های بارز آن عزیز ناشناخته است، چرا که مسلمانان امروز اعم از شیعه و سنی و شعوبات و دسته‌جاتی که هر کدام خود را مسلمان می‌دانند، کاملاً با رفتار، منش و ویژگی‌های اخلاقی پیامبر آشنایی ندارند و بیشتر به کتاب آسمانی قرآن و دستورات فقهی عمل می‌کنند آن هم نه کامل.
وعاظ و سخنرانان هم در مساجد و محافل و به مناسبت‌ها بیشتر در خصوص آیات و احادیث و سیاست و اقتصاد سخن گفته‌اند و کمتر به زندگی و منش پیامبر اسلام پرداخته‌اند.
با این وصف به نظر می‌رسد در این خصوص نیاز هست که برای شناخت و آشنایی با ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اسلام (ص) قرآن کریم را با دیدی دیگر هم مطالعه کنیم و آن اینکه پیامبری که چنین کتاب عظیمی به او نازل شده چگونه آدمی بوده است؟ که خداوند در وصف او چنین سخن گفته است: «اِنک لعلی خلق عظیم» [به راستی که تو دارای رفتار و اخلاق والایی هستی]
بیشتر محققان و پژوهشگران بر آنند یکی از دلایل موفقیت پیامبر اسلام که لقب امین را قبل از بعثت در میان اعراب و آشنایان داشته امانتداری و صداقت او بوده است، به راستی که امین برازنده آن بزرگ است و مصداق بارز این آیه شریفه است.
«اِن الله یأمرکم اَن تؤدوا الامانات اِلی اهلها و اِذا حکمتم بین الناس اَن تحکموا بالعدل...» [به راستی که خداوند امر می‌کند به شما که امانت‌ها را به اهلش بسپارید و زمانی که بین مردم حکم می‌کنید به عدل حکم کنید.]
از راویان به تواتر و موثق نقل شده که یکی از زنان دشمن با پیامبر به هنگام عبور از کوچه‌ای از دریچه خاکروبه بر سر آن حضرت می‌ریخته، چند مدتی که این کار انجام نمی‌شود، پیامبر سؤال می‌کنند: گویی دیگر آن زن یادی از ما نمی‌کند. می‌گویند: بیمار است، پیامبر فی‌الحال به دیدن آن زن می‌روند و احوالش را جویا می‌شوند و برای سلامتی‌اش دعا می‌کنند زن از این عمل پیامبر خوشحال شده و به اسلام می‌گروند.
این رفتار پیامبرانه که حاکی از گذشت، صبوری و بی‌کینه بودن است، مهری به همراه دارد که در انسان‌ها تأثیر می‌گذارد.
موارد بسیار دیگری از این خصوصیات بی‌نظیر نقل شده که ویژگی‌های انساندوستی، مهر، تعاون، گذشت و فداکاری، شجاعت و تیزهوشی، درایت و کاردانی و بسیار خصلت‌های نیکوی دیگر را به کمال در پیامبر محرز و مشخص می‌کند که دانستن و فهم آن برای هر انسانی به ویژه مسلمین ضروری و مهم است.
و اما بعد.
حال باید دید ما به عنوان یک مسلمان پیرو پیامبر اسلام تا چه میزان توانسته‌ایم در اخلاق و رفتار و کردار و پندار از ایشان وام بگیریم و از زندگی و مجاهدت‌ها و فداکاری‌های پیامبرمان درس صداقت، امانتداری و مهر بیاموزیم؟
چرا امروز این همه خشم و درشتی در بین ملت‌های مسلمان دیده می‌شود؟ چرا دشمنان توانسته‌اند اسلام مهر و دوستی و فروتنی و خداجویی را به قهر و خشونت تبدیل کنند و وحدت مسلمانان را با ترفندها و حیله‌های حساب شده به تفرقه و جدال با یکدیگر تغییر دهند؟
چرا وقتی خداوند در قرآن با زنده به گور کردن دختران به شدت مخالفت کرده و خطاب به مردان عرب گفته است: این کودکان به کدام گناه کشته می‌شوند؟ گروهی به نام اسلام ناجوانمردانه به مدارس حمله می‌کنند و در همانجا قتل عام راه می‌اندازند؟ مگر نه اینکه این هم نوعی زنده به گور کردن است؟
این چراهای بی‌جواب و هزاران چراهای دیگر تنها یک پاسخ بیشتر ندارد و آن اینکه این به اصطلاح مسلمانان نوظهور که اندیشه و باورشان ریشه در جهالت 1500 ساله گذشته دارد از اسلام درک درستی ندارند و با این اعمال شنیع به اسلام لطمه می‌زنند.
قرائت قرآن و تفقه در دین و اندیشه و پژوهش پیرامون زندگی پیامبران به ویژه پیامبر اعظم (ص) بدین معنی است که پیروانی با اطلاع و با ایمان باشیم.
امام علی (ع) می‌فرماید اول قدم معرفت و شناخت خدا، خودشناسی است، شناخت انسان که دارای سیستمی پیچیده و بسیار شگفت‌انگیز است کار چندان ساده‌ای هم نیست، بهتر است کمی به خود بیاندیشیم و در درون خود غور کنیم، بعد از آن بزرگان دین را به لحاظ اندیشه و رفتار و خصوصیات اخلاقی و روحی بشناسیم و در خلوت از خود سؤال کنیم تا چه میزان در خود توانایی مسلمانی را تقویت کرده‌ایم. آیا بهتر نیست مسلمانی خود را وزن کنیم؟
آیا به صرف انجام فرایض دینی از جمله نماز و روزه و غیره و عزاداری برای بزرگان دین، دین خود را به خدا و خلق ادا کرده‌ایم و دین خود را کامل نموده‌ایم بدون آنکه تأثیری از آن همه خوبی در زندگی و تعاملات اجتماعی گرفته باشیم؟
عبادت وسیله تقرب است، هدف اصلی نزدیکی به خداست. این نزدیکی با خوی و خصلت پیامبری در حد بضاعتمان میسر می‌شود، پس پیامبر را آنگونه که باید پیروی کنیم و ائمه معصومین (س) را بهتر بشناسیم زیرا هر چند مظلوم واقع شده‌اند اما در مقام دینداری و اخلاق مظلوم نبوده‌اند. بلکه پیشقراولان و پرچمداران نهضتی بوده‌اند که اینک ما مایلیم وارث آن باشیم.
والسلام

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آذر 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

تصویر صفحه اول -- 27 آذر 93

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

PDF صفحات -- 27 آذر 93

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

صفحه 1-- 27 آذر 93

عراقچی:مذاکرات مفصّلی با هیأت آمریکایی داشتیم

برای نخستین بار در کشور انجام شد؛رونمایی از «کارت شهروند» در شیراز

ذوالانوار نماینده شیراز در مجلس:افزایش خدمات شهری مستلزم افزایش درآمد پایدار است

رئیس دانشگاه آزاد شیراز:خرید و فروش مقالات دانشگاهی به یک کار تجاری تبدیل شده است

بدهی 500 میلیاردی دانشگاه شیراز به اوقاف

روحانی: تهران و آنکارا باید در زمینه مسایل منطقه ای، اهدافی مشترک را دنبال کنند

ایرنا: رییس جمهوری گفت: تهران و آنکارا باید در زمینه مسایل منطقه ای اهداف مشترک و مهمی را دنبال کنند.
 حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» عصر دیروز در دیدار مولود چاووش اوغل و وزیر امور خارجه ترکیه، افزود: همکاری های نزدیک دو کشور می تواند به استقرار ثبات و امنیت در کل منطقه کمک کند.
وی با بیان اینکه ایران، ترکیه، عراق و سوریه چهار کشور مهم منطقه هستند، گفت: امروز تهران و آنکارا در زمینه مبارزه با تروریسم، حفظ تمامیت ارضی و استقرار ثبات و امنیت همسایگان اشتراک نظر دارند و
می توانند از طریق رایزنی و گفت و گو در این مسیر
موثر باشند.
روحانی یادآور شد: اراده سیاسی برای ارتقای سطح روابط در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در هر دو دولت وجود دارد و باید گام های بلندتری در این زمینه
برداشته شود.
رییس جمهوری با ابراز خرسندی از استقرار دولت با شرایط جدید در ترکیه، اظهار داشت : در سفر روسای جمهوری دو کشور، تصمیمات مهمی برای گسترش همکاری ها اتخاذ شد که باید هر چه سریع تر اجرایی و عملیاتی شود.
روحانی تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور باید تلاش بیشتری در این زمینه انجام دهند و باید ضمن کنار گذاشتن تشریفات زاید، راه و تسهیلات لازم برای دستیابی به اهداف تعیین شده در جهت منافع دو ملت فراهم شود.
«مولود چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این دیدار با اشاره به مذاکرات خوب و مفیدش با وزیرامور خارجه کشورمان و همکارانش در سفر به تهران، گفت: در این دیدارها روابط دوجانبه و مسایل منطقه ای با همه ابعاد مورد بررسی قرار گرفت و معتقدیم که می توانیم با کمک هم به راهکارهای قابل توجهی دست یابیم.
وی با اشاره به تعیین هدف 30 میلیارد دلاری حجم مبادلات تجاری تهران – آنکارا از سوی مسولان ارشد دو کشور در حوزه اقتصادی اظهار داشت: دستگاه سیاست خارجی دو کشور باید تمام مساعی خود را به کار بندند تا راه برای دستیابی به این هدف بلند هر چه سریعتر
باز شود.
وزیر خارجه ترکیه با اشاره به سفر آتی رییس جمهوری کشورش به تهران اظهار امیدواری کرد که دومین نشست شورای عالی راهبردی دو کشور در این سفر برگزار شود تا زمینه های لازم برای اجرایی و عملیاتی شدن اهداف تعیین شده را بیش از پیش فراهم آورد.
وی خواستار رایزنی و مشورت بیشتر با تهران به منظور نزدیک شدن هر چه بیشتر دیدگاه های دو کشور در خصوص مسایل
منطقه ای شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

یادداشت 27 آذر 93

شهادت و دانشگاه

محمد عسلى


شهادت لبیک آگاهانه و حق باورانه اى است که
اراده آزاد پشتوانه ى آن است. اراده اى که هدیه
خداوند به انسان است از آنچه خاص خود اوست
و منشأ تمامى تحولاتى است که یک موجود
زنده مى تواند روى زمین و یا در ماوراء جو
انجام دهد.
بار ایمانى شهادت هر چقدر سنگین باشد و
انتخاب به هر میزان آزادانه انجام گرفته باشد
اگر در آن دانش و عقلانیت دخیل نباشد به واقع
چیزى کم دارد و کفه دیگر ترازوى قضاوت
لنگ مى زند.
دانشگاه هم ترازوست و هم معیار و محک
دانشى که زیرساخت آن، باور است. باورى
که وقتى به ثمر نشست میوه آن شیرین و
گوارا مى شود. دانشجویانى که از دل و زبان
استادان مؤمن و باورمند کسب فیض کرده
باشند، براى تحقق هر آنچه حقیقت مى دانند
از پاى نمى نشینند حتى اگر به قیمت جانشان
تمام شود.
اعتراضات عمیق دانشجویى در دوره خفقان
پهلوى ها که منجر به دستگیرى، شهادت، ترور
و شکنجه بسیارى از دانشجویان ملت قهرمان
ایران شد همه و همه زنگ کهنه و فرسوده و
ساکت خطر را به صدا در آورد تا گوش ها تیز و
روان ها بیدار شوند؛ کارى که طلبه هاى حوزوى
هم کم و بیش انجام مى دادند.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى دانشجویان و
اساتید فهیم دانشگاه پیشقراولان انقلاب شدند
و مفهوم و مصداق شهادت، ایثار و مجاهدت را
در دانشگاه ها نهادینه کردند. شهداى انقلاب،
شهداى مقابله و مبارزه با استکبار و شهداى
جنگ تحمیلى که از دانشگاه هاى سراسر
کشور برخاستند کم نبودند، از دکتر، مهندس،
دبیر و مشاور و قاضى گرفته تا سایر رشته ها
همه آثارى از آمادگى براى دفاع از کشور تا
سرحد شهادت را در پیشانى درخشان خود
روى تصاویر زنده و متحرك باقیمانده دارند،
380 شهید دانشجوى دانشگاه هاى
فارس در واقع بخش قابل توجهى از
جمع شهداى دانشگاه هاى کشور است
که اگر امروز مى بودند هر کدام منشأ
خدمات ذیقیمت و ثروت عظیم ملى
به حساب مى آمدند هر چند آنان خود
سرچشمه و معدنى شدند از میراثى که
ضامن امنیت آیندگان است تا بیاموزند
مرزداران و پاسداران این میهن اسلامى
که پایدارى این مرز و بوم از چه کسانى
به یادگار مانده است، همان کسانى که
تا زبر خاك بودند، چونان درخت برومندى
آزادانه ریشه در خاك داشتند و از بادهاى بدى
و آفات ارضى نهراسیدند تا چهار فصلشان
سبز باشد.
چنانکه شاعرى چه نیک سرود:
تا ز بر خاکى اى درخت برومند
مگسل از این آب و خاك رشته پیوند
مادر توست این وطن که در طلبش خصم
نار تطاول به خاندان تو افکند
هیچت اگر غیرت است و دانش و ناموس
مادر خود را به دست دشمن مپسند
تاش نبرده اسیر و نیست بر او چیر
بشکن از او یال و برز و بگسل از او بند
آتش حب الوطن چو شعله فروزد
بر دل مؤمن کند به مجمره اسپند
آرى آنان که رفتند آتش حب الوطن و نور
ایمان بودند و آنان که مانده اند در کنار اجاق
روشن شهداء نور و نیرو مى گیرند.
روان پاکشان آسوده باد و دست هاى کرامتشان
بر سرمان استوار که هر آنچه امروز از عزت و
شایستگى به ارث گذاشته اند، میراث گرانبهاى
مصونیت بخشى است و سدى محکم مقابل
دشمنانى که روز خوش برایمان نمى خواهند و
ما مى مانیم چونان خورشید که به هر غروبى
طلوعى دارد پرفروغ. ان شاءالله
والسلام

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

تصویر صفحه اول -- 26 آذر 93

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

PDF صفحات -- 26 آذر 93

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

صفحه 1-- 26 آذر 93

ابراز نگرانی رئیس کل دادگستری فارس از روزنه‌های فساد در برخی دستگاه‌ها و نهادها

آیت‌الله ایمانی خواستار پرداخت بدهی ادارات به اوقاف شد

تاکید معاون مطبوعاتی بر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فرماندار شیراز مطرح کرد:لزوم بهره‌گیری از توان زنان نخبه در سطوح مدیریتی

قادری ابراز امیدواری کرد:آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه دوم شیراز در دهه فجر امسال

فرمانده انتظامی فارس خبر داد:انهدام باند سرقت مسلحانه در شیراز

توکلی، مصباحی‌مقدم و نادران خواستار شدند،تشکیل جلسات مشترک دولت و مجلس برای هم‌فکری درباره وضعیت ارز

ایسنا: سه نماینده اقتصاددان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور با اشاره به نوسانات قیمت ارز در بازار تهران، افزایش قیمت سکه و کاهش ارزش شاخص بازار بورس پیشنهاد کردند جلسات مشترک مسئولان اقتصادی و نمایندگان اقتصادی مجلس برای هم‌فکری در مقابله با مشکلات موجود و سناریوهای احتمالی پیش‌رو، هر چه سریعتر تشکیل شود.
 در نامه احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی‌مقدم آمده است:
«برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
سلام علیکم
نوسانات صعودی قیمت ارز در بازار تهران، و به طور همزمان افزایش قیمت سکه و کاهش ارزش شاخص بازار بورس، علائم ناخوشایندی است که ممکن است سرآغاز دوره جدیدی از تلاطم بازار ارز باشد، و موجب افزایش تازه‌ای در هزینه تولید و کاهش قدرت بنگاه‌های تولیدی در تأمین سرمایه در گردش و کاهش تولید ناشی از این دو عامل گردد و رکود موجود را دو چندان سازد. علاوه بر آن گرانی ناشی از انتظارات نامناسب، و با وقفه‌ای نسبت به آن، افزایش هزینه تولید، ممکن است وارد صحنه شوند و تورمی را که رو به کاهش بود، مجدداً تشدید کنند. این فرآیند، خروج سرمایه از بورس را شدت می‌بخشد و فشار بر بنگاه‌ها را بیشتر می‌کند، و با تقویت انتظارات نامناسب تورم را هم‌افزون می‌سازد. اضافه بر اینها، کاهش قیمت نفت و اثر رکود تشدید شده امسال بر درآمدهای مالیاتی سال آتی، دولت را در تنظیم بودجه بدون کسری، با مشکلات جدی روبرو می‌سازد. به ویژه آنکه دولت و مجلس به شرایط تحریمی کم توجهند و عدم صرفه‌جویی در دولت و خلق هزینه در مجلس ادامه دارد. اگر این نقایص به سرعت چاره نشود، فشار ناشی از کسری بودجه نیز بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
به نظر می‌رسد برای پیشگیری از این وضعیت ناگوار، اقدامات عاجلی باید صورت گیرد که اهم رئوس آن
 به قرار زیر است:
1. بازار ارز باید بدون هیچ تردیدی تحت مدیریت دولت قرار گیرد. نصیحت رییس کل محترم بانک مرکزی به بانک‌ها که تلویحا تقصیر افزایش قیمت ارز را به گردن آنها می‌اندازد، ابزاری کاملا ناکاراست. این نحوه موضع‌گیری از کسی که وظیفه حفظ ثبات ارزش پول ملی را بر عهده دارد، چاره‌ساز نیست و تنها فرصت مهار بازار را از دست دولت می‌ستاند.
تخصیص ارز باید با مدیریت کامل صورت گیرد و هر معامله‌ای خارج از بازار تحت مدیریت، منع گردد و صادرکنندگان با اعلان ارز حاصل شده خود، تنها مجاز به عرضه ارز به همین بازار باشند و فروش تنها به کسانی مجاز باشد که جواز خرید ارز از دولت
داشته باشند.
 ارز باید به نرخ واحد که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند خرید و فروش شود. خاطرنشان می‌کنیم وظائف قانونی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با پولشویی نیز در چنین شرایطی عملی‌تر است. این قانون دولت را ملزم می‌کند که سیستم نرم افزاری برای رهگیری گردش ارزی و رصد مسیر تردد ارز
مستقر کند.
2. سیاست تثبیت نرخ ارز باید با سیاست بودجه‌ای انقباضی همراه گردد تا کسری بودجه پیدا نشده و فشار نقدینگی بر تورم را در پی نداشته باشد.
3. سیاست بازرگانی باید به نفع تولید داخل تنظیم گردد.
4. با فساد، به ویژه در بانک‌ها باید به شدت برخورد شود.
5. برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین و مسکن و جلوگیری از انتقال سرمایه‌ها از بخش تولید کالایی و بازار سرمایه به این بخش که معضل کمبود منابع برای بنگاه‌های تولیدی را به شدت می‌افزاید، مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری در بخش زمین و مسکن باید به سرعت تصویب و اجرایی شود.
6. دوران رکود و تورم فعلی گروه کثیری از مردم وفادارتر به اسلام و ایران را از داشتن حداقل‌های معیشتی محروم می‌سازد. سیاست حمایتی حتما باید برای این دسته تأمین گردد.
بدون هیچ تردیدی باید از طریق کارت هوشمند خرید و مصرف بسته‌ای از مواد غذایی ضروری را برای این خانوارها به ویژه کودکانشان
تضمین کنیم.
دولت آمریکا که سرآمد دولت‌هایی است که حداقل دخالت در اقتصاد را دارد، به همین مقصود، پس از رکود شدید سال 2008 بر دامنه حمایت خویش از فقرا به شدت افزوده است، به طوری که در پایان سال 2013 به 47،609،084 نفر از اتباع خویش (20 درصد جمعیت) کوپن غذا (Food Stamp) داده است و جمعاً نزدیک به 80 میلیارد دلار (79،641،880 دلار) برای این برنامه در سال مذکور اعتبار اختصاص داد.
پیشنهاد می‌کنیم سریعا جلسات مشترک مسئولان اقتصادی و نمایندگان اقتصادی مجلس برای همفکری در مقابله با مشکلات موجود و سناریوهای احتمالی پیشرو،
تشکیل گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت   توسط عصرمردم  | 

مطالب قدیمی‌تر